Burotech

Privacy

Burotech gebruikt uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen. Burotech verspreid voor dit laatste doel een email-nieuwsbrief. Iedereen die geen prijs stelt op deze email-nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden via de hoofdpagina van Burotech.

Burotech verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mailadres, NIET aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen via het inlogscherm met behulp van het u toegezonden registratienummer en wachtwoord